องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
folder ผังเรื่องราวร้องทุกข์
แผนผังการรับเรื่องร้องทุกข์

แผนผังกาปรรับลดขั้นตอนบริการประชาชน

แผนผังแสดงการแจกจ่ายน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

ผังการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน (สำนักปลัด)