องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
group ฝ่ายบริหาร
นายบวรนันท์ ทองพนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-878-8241
นายฉัตรชัย ศรีบุญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 098-4539446
นางทองหน่วง แก้วจันดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-5181286
นายจิรภัทร บุญมาแก้ว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 093-5979956