องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info โครงการอนุรักษ์พันธูกรรมพืชฯ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร อปพร ประจำปี 2565 [20 เมษายน 2565]
ลงนาม MOU และแถลงนโยบาย โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข [10 มีนาคม 2565]
อบต.บ่อโพธิ์ รับฟังความคิดเห็นเรื่องน้ำประปา [10 มีนาคม 2565]
รับฟังความคิดเห็นการยุบรวม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อโพธิ์ [8 มีนาคม 2565]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30... [18 กุมภาพันธ์ 2565]
กิจกรรมรณรงค์ No gift Policy [7 กุมภาพันธ์ 2565]
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [31 มกราคม 2565]
No gift Policy [1 ธันวาคม 2564]
การประชุมสภาท้องถิ่น สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครัั้งที่ 3/2564 [20 สิงหาคม 2564]
ประเพณีเลี้ยงปู่ เลี้ยงหอ บ้านบ่อโพธิ์ ตำบลบ่อโพธิ์ [8 เมษายน 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2 3