องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [23 กุมภาพันธ์ 2566]
ขอความอนุเคราะห์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปี 2566 [10 กุมภาพันธ์ 2566]
No gift Policy 2566 [19 ธันวาคม 2565]
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม การจัดการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน [16 ธันวาคม 2565]
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร อปพร ประจำปี 2565 [20 เมษายน 2565]
กิจกรรมเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [27 มีนาคม 2565]
ลงนาม MOU และแถลงนโยบาย โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข [10 มีนาคม 2565]
อบต.บ่อโพธิ์ รับฟังความคิดเห็นเรื่องน้ำประปา [10 มีนาคม 2565]
รับฟังความคิดเห็นการยุบรวม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อโพธิ์ [8 มีนาคม 2565]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30... [18 กุมภาพันธ์ 2565]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 26 รายการ)