messager
 
folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ public ร้องเรียนการทุจริต
นายบวรนันท์ ทองพนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
call : 082-878-8241
นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
call : 090-9170-717
พบปัญหาแจ้งได้ ง่ายนิดเดียว
คู่มือการใช้งาน
พบปัญหาแจ้งได้
Happy Workplace
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์มาลดการใช้โฟม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview14
ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ การบริการรับแจ้งงานสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศ การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : pageview39 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview52 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp

camera_alt กิจกรรม/ข่าวสาร
คู่มือวรรณกรรม ประเพณี และวัฒนธรรม ตำบลบ่อโพธิ์[18 มิถุนายน 2567]
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ( ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)[13 มิถุนายน 2567]
 

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
08/07/2567
08/07/2567
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม
กค.
08/07/2567
08/07/2567
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
สน.คท.
08/07/2567
08/07/2567
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษี (LTAX GIS) และการปรับปรุงข้อมูลตามมาตรา 10 เพื่อรองรับการใช้งานในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สินของกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2]
สน.บถ.
05/07/2567
08/07/2567
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเร่งรัดการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด
สน.คท.
05/07/2567
08/07/2567
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น เกี่ยวกับวงเงินการให้กู้
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
05/07/2567
05/07/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

[ป้องกันการทุจริต]
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder ประะมวลจริยธรรม
folder ควบคุมภายใน
folder แผนป้องกันการทุจริต
folder ผังเรื่องราวร้องทุกข์
info ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนทุจริต
folder ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
folder ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
folder แผนบริหารความเสี่ยง
folder การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
folder การติดตั้งป้ายโฆษณา
folder การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
folder การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
folder รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ดูเมนูทั้งหมด
ระเบียบ/กฎหมาย

สถิติ sitemap
วันนี้ 313
เดือนนี้1,687
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)68,252
ทั้งหมด 280,000

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)