องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และสรุปข้อปัญหาและอุปสรรค ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file รายงานการกำกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file รายงานการรายรับจ่ายเงินประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file ประมาณการรายรับ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณณายจ่ายประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 1 ประจำปี 2564 (ต.ค.63-ธ.ค.63) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file แผนใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 4 ก.ค.64 - ก.ย.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file แผนใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 3 เม.ย.64 - มิ.ย.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
insert_drive_file แผนใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2 ม.ค.64-มี.ค.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file แผนใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 ต.ค.63 - ธ.ค.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
insert_drive_file แผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
insert_drive_file แผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file แผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
insert_drive_file แผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file รายละเอียดประมาณการรายจ่ายประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2