องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564 เดือน ก.พ.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564 เดือน ม.ค.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564 เดือน ธ.ค.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564 เดือน พ.ย.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564 เดือน ต.ค.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
insert_drive_file ผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
insert_drive_file แผนการจัดซื้อพัสดุประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ก.ย.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ส.ค.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ก.ค.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน มิ.ย.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
1 - 20 (ทั้งหมด 32 รายการ) 1 2