องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info โครงการอนุรักษ์พันธูกรรมพืชฯ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564 เดือน ก.พ.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564 เดือน ม.ค.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564 เดือน ธ.ค.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564 เดือน พ.ย.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564 เดือน ต.ค.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file ผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file แผนการจัดซื้อพัสดุประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ก.ย.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ส.ค.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ก.ค.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน มิ.ย.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน พ.ค.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2