info_outline ข้อมูลการติดต่อ volume_down ศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง อบต.บ่อโพธิ์
:: พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847 :: หากต้องการประสงค์จะติดต่อราชการกรุณาติดต่อ หมายเลข 089-938-8842 ค่ะ :: ติดตามข่าวสารของ อบต.บ่อโพธิ์ ท่านสามารถกดติดตามได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/prboepho/

[ผู้บริหาร]
ผู้บริหารองค์กร
อยู่ระหว่างเลือกตั้ง
-
โทร : -
อยู่ระหว่างเลือกตั้ง
-
โทร : -

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 47
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564 เดือน ต.ค.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564 เดือน พ.ย.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564 เดือน ธ.ค.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564 เดือน ม.ค.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564 เดือน ก.พ.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file แผนการจัดซื้อพัสดุประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ต.ค.62 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน พ.ย.62 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ธ.ค.62 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ม.ค.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ก.พ.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน มี.ค.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน เม.ย.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน พ.ค.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน มิ.ย.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ก.ค.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ส.ค.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ก.ย.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2
[เครื่องราชอิสริยาภรณ์]
เครื่องราช
อิสริยาภรณ์
[ลิ้งค์น่าสนใจ]
public อุทธาหรณ์คดีปกครอง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
folder ข่าวสารสาธารณภัย