folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ volume_down ศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง อบต.บ่อโพธิ์ info โครงการอนุรักษ์พันธูกรมมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
:: พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847 :: หากต้องการประสงค์จะติดต่อราชการกรุณาติดต่อ หมายเลข 089-938-8842 ค่ะ :: ติดตามข่าวสารของ อบต.บ่อโพธิ์ ท่านสามารถกดติดตามได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/prboepho/

[ผู้บริหาร]
ผู้บริหารองค์กร
นายบวรนันท์ ทองพนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-878-8241
นายบวรนันท์ ทองพนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-878-8241
E-mail
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 58
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การชำระภาษีป้าย การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview3
แผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview2
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๕ Excel
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview2

chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ต.ค.64-ธ.ค.64)
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยฮ่อม ม.13 ต.บ่อโพธิ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview18

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : pageview108
ซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : pageview115
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : pageview108
ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : pageview115
ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : pageview117
ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : pageview111
ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : pageview113
cast ประกาศเชิญชวน-RSS
camera_alt ภาพกิจกรรม
No gift Policy [1 ธันวาคม 2564]
การประชุมสภาท้องถิ่น สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครัั้งที่ 3/2564 [20 สิงหาคม 2564]
ประเพณีเลี้ยงปู่ เลี้ยงหอ บ้านบ่อโพธิ์ ตำบลบ่อโพธิ์ [8 เมษายน 2564]
ประเพณีสู่ขวัญบ่อเกลือพันปี [8 เมษายน 2564]
 
[เครื่องราชอิสริยาภรณ์]
เครื่องราช
อิสริยาภรณ์
[ลิ้งค์น่าสนใจ]
public อุทธาหรณ์คดีปกครอง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
folder ข่าวสารสาธารณภัย

camera_alt ภาพกิจกรรม
No gift Policy [1 ธันวาคม 2564]
การประชุมสภาท้องถิ่น สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครัั้งที่ 3/2564 [20 สิงหาคม 2564]
ประเพณีเลี้ยงปู่ เลี้ยงหอ บ้านบ่อโพธิ์ ตำบลบ่อโพธิ์ [8 เมษายน 2564]
 
public หนังสือราชการกรมฯ
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน


ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ