องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info โครงการอนุรักษ์พันธูกรรมพืชฯ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (เม.ย. 65)
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ต.ค.64-ธ.ค.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (มี.ค. 65)
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (ก.พ. 65)
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (ม.ค. 65)
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา (เดือนธันวาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัทล์ติกคอนกรีต ม.11 บ้านโคกเนินทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยฮ่อม ม.13 ต.บ่อโพธิ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา (เดือนพฤศจิกายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา (เดือนตุลาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศ อบต.บ่อโพธิ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file ประกาศ อบต.บ่อโพธิ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file ประกาศ อบต.บ่อโพธิ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 154
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.59-005 สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7บ้านโคกคล้าย ตำบ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 256
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.59-001 สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโคกคล้าย ตำบ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 264
insert_drive_file ประกาศ อบต.บ่อโพธิ์ เรื่อง ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.59-001 สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโคกคล้าย ตำ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 300
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.59-001 สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโคกคล้าย ตำบ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 306
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 327
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ. 59-005 สายบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อโพธิ์ กว้าง 6 เมตร ยาว 622 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 316
1 - 20 (ทั้งหมด 41 รายการ) 1 2 3