info_outline ข้อมูลการติดต่อ
:: พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847 :: หากต้องการประสงค์จะติดต่อราชการกรุณาติดต่อ หมายเลข 089-938-8842 ค่ะ :: ติดตามข่าวสารของ อบต.บ่อโพธิ์ ท่านสามารถกดติดตามได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/prboepho/

[ผู้บริหาร]
ผู้บริหารองค์กร
นางเทียมตา พรมรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นางเทียมตา พรมรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 57
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานสว่นตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือเป็นหนังสือ (เดือน เม.ย. 2564 ถึง มิ.ย. 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา เดือน มิ.ย. 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน (แม่บ้าน) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน (แม่บ้าน) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file โครงการบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file แจ้งให้ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file แจ้งให้ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file จดหมายข่าวเกี่ยวกัยภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา (เดือน พ.ค. 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา (เม.ย. 64) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file รับโอนพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : 3650200694391 | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญ (เดือนมีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 51 |
1 - 20 (ทั้งหมด 81 รายการ) 1 2 3 4 5
[เครื่องราชอิสริยาภรณ์]
เครื่องราช
อิสริยาภรณ์
[ลิ้งค์น่าสนใจ]
public อุทธาหรณ์คดีปกครอง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
folder ข่าวสารสาธารณภัย