องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file การขยายกำหนดเลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 11
photo ประกาศการขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file การชำระภาษีป้าย การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศรายงานรับจ่ายเงินประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file พนักงานส่วนตำบลพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file แผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล สายวิชาการ และทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล สายบริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
photo กำหนดการออกรับบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (1 มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565 (1 กุมภาพันธ์ 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (4 มกราคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (1 ธันวาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (2 พฤศจิกายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 91
1 - 20 (ทั้งหมด 149 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8