องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info โครงการอนุรักษ์พันธูกรรมพืชฯ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล สายวิชาการ และทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล สายบริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
photo กำหนดการออกรับบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (1 มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565 (1 กุมภาพันธ์ 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (4 มกราคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (1 ธันวาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (2 พฤศจิกายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 37
photo ประชาสัมพันธ์ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือพักฟื้นและกักกันสำหรับคนในชุมชน (Community Isolation : CI) ระดับอำเภอ ที่วัดบ้านพร้าว poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
photo 4 สัญญาณเตือน มือถือเสี่ยงถูกแฮกระบบ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
photo แจ้งเตือนภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา (เดือนมกราคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 60
photo ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
photo ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้ง/จ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้ง/จ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้สมัครและรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้สมัครและรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
photo รับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
description ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๕ Excel poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 74
1 - 20 (ทั้งหมด 135 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7