info_outline ข้อมูลการติดต่อ
:: พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847 :: หากต้องการประสงค์จะติดต่อราชการกรุณาติดต่อ หมายเลข 089-938-8842 ค่ะ :: ติดตามข่าวสารของ อบต.บ่อโพธิ์ ท่านสามารถกดติดตามได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/prboepho/


[ผู้บริหาร]
ผู้บริหารองค์กร
นางเทียมตา พรมรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นางเทียมตา พรมรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 36
เมื่อวาน 206
เดือนนี้ 3,142
เดือนที่แล้ว 7,607
ทั้งหมด 31,151

group สำนักปลัด
นางฉันทนา ผิวฟัก
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางฉันทนา ผิวฟัก
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางฉันทนา ผิวฟัก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางฉันทนา ผิวฟัก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางสาวณภัทรพร คำลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวณภัทรพร คำลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายเดชฤทธิ์ ปันสืบ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายเดชฤทธิ์ ปันสืบ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายยรรยงค์ โพธิ์บุญมา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายยรรยงค์ โพธิ์บุญมา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายสตาร์ แก้วป้องปก
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายสตาร์ แก้วป้องปก
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
- ว่าง -
นิติกร ปก./ชก.
- ว่าง -
นิติกร ปก./ชก.
นายเอกลักษณ์ กองจิว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายเอกลักษณ์ กองจิว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.
นางสาวรัตติยา โสคำภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัตติยา โสคำภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอินธนู ทิพโสต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายอินธนู ทิพโสต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายปีรติ พิลาเปล่า
คนงาน
นายปีรติ พิลาเปล่า
คนงาน
นายสมพงษ์ นะราศรี
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายสมพงษ์ นะราศรี
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายชานนท์ จันทคีรี
พนักงานขับรถยนต์
นายชานนท์ จันทคีรี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวอรชา อินทร์สิงห์
คนงาน
นางสาวอรชา อินทร์สิงห์
คนงาน
-ว่าง-
ภารโรง
-ว่าง-
ภารโรง
-ว่าง-
คนงาน (แม่บ้าน)
-ว่าง-
คนงาน (แม่บ้าน)
-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
[เครื่องราชอิสริยาภรณ์]
เครื่องราช
อิสริยาภรณ์
[ลิ้งค์น่าสนใจ]
public อุทธาหรณ์คดีปกครอง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
folder ข่าวสารสาธารณภัย