info_outline ข้อมูลการติดต่อ
:: พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847 :: หากต้องการประสงค์จะติดต่อราชการกรุณาติดต่อ หมายเลข 089-938-8842 ค่ะ :: ติดตามข่าวสารของ อบต.บ่อโพธิ์ ท่านสามารถกดติดตามได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/prboepho/

[ผู้บริหาร]
ผู้บริหารองค์กร
นางเทียมตา พรมรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นางเทียมตา พรมรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 49
เดือนนี้ 5,249
เดือนที่แล้ว 11,271
ทั้งหมด 55,519

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณณายจ่ายประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file ประมาณการรายรับ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file รายงานการรายรับจ่ายเงินประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file แผนใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 ต.ค.63 - ธ.ค.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63
insert_drive_file แผนใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2 ม.ค.64-มี.ค.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานสว่นตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือเป็นหนังสือ (เดือน เม.ย. 2564 ถึง มิ.ย. 2564)
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา เดือน มิ.ย. 64
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน (แม่บ้าน) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36

chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.59-005 สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7บ้านโคกคล้าย ตำบ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview96
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.59-001 สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโคกคล้าย ตำบ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview116
insert_drive_file ประกาศ อบต.บ่อโพธิ์ เรื่อง ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.59-001 สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโคกคล้าย ตำ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview143
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.59-001 สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโคกคล้าย ตำบ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview152
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview167

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564 เดือน ต.ค.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564 เดือน พ.ย.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564 เดือน ธ.ค.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564 เดือน ม.ค.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564 เดือน ก.พ.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

folder ประะมวลจริยธรรม
insert_drive_file สรุปผลการประเมินความโปร่งใส ITA 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview82
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview179
insert_drive_file ประมวลจริยธรรม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัด พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview192
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview170
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview188

[เครื่องราชอิสริยาภรณ์]
เครื่องราช
อิสริยาภรณ์
[ลิ้งค์น่าสนใจ]
public อุทธาหรณ์คดีปกครอง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
folder ข่าวสารสาธารณภัย