องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info โครงการอนุรักษ์พันธูกรรมพืชฯ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
folder รายงานการรับ-จ่ายงบทดลอง
find_in_page รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565 (4 เมษายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 14
find_in_page รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (1 มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 24
find_in_page รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565 (1 กุมภาพันธ์ 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 17
find_in_page รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (4 มกราคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 20
find_in_page รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (1 ธันวาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 18
find_in_page รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (2 พฤศจิกายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
photo รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
photo รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
photo รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
photo รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
description รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1