ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม Box Culvert หมู่ที่ 13 บ้านใหม่ไทยเจริญ สายห้วยเหล่าแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง