ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง