ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.บ่อโพธิ์ (ห้องเก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง