ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย (จากไร่นายบรรเจิด เทียนยศ ถึงไร่นายสาคร โสคำภา) หมู่ที่ 4 บ้านแก่งทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง