ชื่อเรื่อง : ซื้อพัสดุโครงการบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ และให้ความรู้กับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง