ชื่อเรื่อง : ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง