ชื่อเรื่อง : ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน พร้อมชุดอุปกรณ์การฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง