ชื่อเรื่อง : ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร (ชนิดม้านั่งยาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง