ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ. 59 - 002 สายน้ำเลา - ป่ารวก หมู่ที่ 2 , 3 ตำบลบ่อโพธิ์ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)