ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์

ชื่อไฟล์ : VGTpfQSWed54501.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้