ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาบาดาล หมู่ 6,11 (เป่าล้างบ่อประปาบาดาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง