ชื่อเรื่อง : จ้างติดตั้งระบบน้ำดื่มประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านป่าบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง