ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านน้ำเลา (น้ำเลา ซอย 6 ถึงบ้านนายบุญชวน แสนลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง