ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำน้ำเฟี้ย หมู่ที่ 5 บ้านนาตาดี เชื่อมหมู่ที่ 9 บ้านวังชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง