ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราที่จัดเก็บได้และรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
ชื่อไฟล์ : 4APnYv3Fri33441.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้