ชื่อเรื่อง : แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : LbqVG1nWed54010.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้