องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info โครงการอนุรักษ์พันธูกรรมพืชฯ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
โครงการ อปท โปร่งใส
รายละเอียด : คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.บ่อโพธิ์ พร้อมด้วยพนักงาน เข้ร่วมกิจกรรม อปท โปร่งใส เพื่อสรเ่มสร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงาน สร้างทัศนตคิ และค่านิยมการทำงานที่ดี โดยมีวิทยากรจากท้องถิ่นอำเภอนครไทย มาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการปราบปรามการทุจริตที่เกิดจากการทำงาน การจัดการความเสี่ยง ในการทำงาน รวมถึงการฝึกร่างกายให้มีความพร้อมในการทำงาน
ผู้โพส : admin