องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ได้จัดเวทีประประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อรับทราบถึงปัญหา และความต้องการเร่งด่วนของประชาชน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมานการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป
ผู้โพส : admin