องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info โครงการอนุรักษ์พันธูกรรมพืชฯ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ภาพถ่ายกิจกรรมประชาคมเพื่อจัดทำแผน
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ได้มีัการจัดกิจกรรมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาประจำปี โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามนโยบายการมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่น กับประชาชน
ผู้โพส : admin