องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info โครงการอนุรักษ์พันธูกรรมพืชฯ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
รับฟังความคิดเห็นการยุบรวม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อโพธิ์
รายละเอียด : 8 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายบวรนันท์ ทองพนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัด อบต.บ่อโพธิ์ ร่วมประชุมเพ่อแสดงและรับฟังความคิดเห็น ในการยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อโพธิ์ เนื่องจากในภาคเรียนการศึกษาที่ 1/2565 มีจำนวนผู้เข้าเรียน 1 ราย และไม่มีผู้ที่จะเข้ามาศึกษาในปี 2565 นี้ จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่บ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ 1 เพื่อยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อโพธิ์ รวมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำเลา เพื่อความสะดวกในการจัดสรรงบประมาณ การศึกษา ผลเป็นเอกฉันท์ในการยุบรวมศูนย์ ฯ
ผู้โพส : admin