องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info โครงการอนุรักษ์พันธูกรรมพืชฯ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ชี้แจงนโยบาย
รายละเอียด : องค์การบริหาร่สวนตำบลบ่อดพธิ์ ได้มีการจัดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงทุกวันจันทร์ เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง แต่ละกองได้มาชี้แจงนโยบาย รวมไปถึงการมอบหมายนโยบายต่างๆ ของแต่ละส่วนราชการ ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ
ผู้โพส : admin