องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info โครงการอนุรักษ์พันธูกรรมพืชฯ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
info หมายเลขติดต่อผู้นำชุมชน
หมายเลขติดต่อผู้นำชุมชนในเขตตำบลบ่อโพธิ์ (หากผู้นำชุมชนรวมถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตรกำนัน/แพทย์ประจำตำบลท่านใดเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์หรือมีความประส