องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
info หมายเลขติดต่อผู้นำชุมชน
หมายเลขติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน
รายชื่อผู้ใหญ่บ้านกำนันตำบลบ่อโพธิ์
นายขยันแพทย์ ไชยโย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 โทร 091-709-5458 นายบัญชา พรมรักษา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 โทร 086-391-2845 นายผล สมสี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 โทร 095-678-1952 นางรัชนี วงวิสาร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 โทร 093-292-2609 นายสิทธิพงษ์ ปานคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 โทร 098-792-7553 นางสาวอุษณีกรณ์ จันทร์บ่อโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 โทร 065-498-1048 นายบุญล้ำ ทิพโสต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 โทร 096-754-6434 นายขวัญชัย แสงบุดดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 โทร 097-985-2605 นายเดชา สุทธิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 โทร 095-643-6527 นายบุญเรือง โสคำภา กำนันตำบลบ่อโพธิ์ โทร 063-812-5849 นายบุญส่ง สุทธิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 โทร 084-198-8687 นายณรงค์ศักดิ์ ดวงตานนท์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 โทร 089-900-4802 นายสมนึก เย็นขัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 โทร 096-507-4057