info_outline ข้อมูลการติดต่อ
:: พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847 :: หากต้องการประสงค์จะติดต่อราชการกรุณาติดต่อ หมายเลข 089-938-8842 ค่ะ :: ติดตามข่าวสารของ อบต.บ่อโพธิ์ ท่านสามารถกดติดตามได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/prboepho/


[ผู้บริหาร]
ผู้บริหารองค์กร
นางเทียมตา พรมรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นางเทียมตา พรมรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 37
เมื่อวาน 207
เดือนนี้ 3,143
เดือนที่แล้ว 7,608
ทั้งหมด 31,152

info หมายเลขติดต่อผู้นำชุมชน

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขติดต่อผู้นำชุมชนในเขตตำบลบ่อโพธิ์ 

 

(หากผู้นำชุมชนรวมถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตรกำนัน/แพทย์ประจำตำบลท่านใดเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์หรือมีความประสงค์จะแจ้งเพิ่มเติมกรุณาแจ้งที่ไลน์กลุ่มนะครับ)

หมู่ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
1 นายขยัน แพทย์ไชโย ผู้ใหญ่บ้าน 091-709-5458  
 2  นายจรัญ ปัญญาประสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน

 090-8054834

093-2650318

 
 3 นายผล สมสี ผู้ใหญ่บ้าน  095-6781952  
 4 นายสมคิด ตาสี ผู้ใหญ่บ้าน

093-2735149

064-2525469

097-9456589

 
5 นายสิทธิพงษ์ ปานคำ ผู้ใหญ่บ้าน 098-7927553  
 6  นางอุษณีกรณ์ จันทร์บ่อโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน  097-0164277  
 7  นายบุญล้ำ  ทิพโสต ผู้ใหญ่บ้าน 087-1950036  
 นางทับทิม ยวนแห่ว ผู้ใหญ่บ้าน 086-2103192  
 9 นายเดช  สุทธิ  ผู้ใหญ่บ้าน

093-2891633

095-6436527

 
 10 นายบุญเรือง โสคำภา กำนัน  091-8412891  
 11  นายบุญส่ง สุทธิ ผู้ใหญ่บ้าน

085-7276085

086-4238755

 
12  นายณรงค์ศักดิ์ ดวงตานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 089-9004802  
 13  นายสมนึก  เย็นขัน ผู้ใหญ่บ้าน  096-5074057  
14
นายปัญญพัตร์ ศรีบุญ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 089-9918783 ม.13
15 นายวีระพงษ์ นนทะโคตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 061-353-8119 ม.11
16 นายชายยง  คำอุ้ย ผช.ผญบ. 096-954-0029 ม.7
         

 

4 พฤศจิกายน 2563
หมายเลขติดต่อผู้นำชุมชน

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขติดต่อผู้นำชุมชนในเขตตำบลบ่อโพธิ์ 

 

(หากผู้นำชุมชนรวมถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตรกำนัน/แพทย์ประจำตำบลท่านใดเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์หรือมีความประสงค์จะแจ้งเพิ่มเติมกรุณาแจ้งที่ไลน์กลุ่มนะครับ)

หมู่ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
1 นายขยัน แพทย์ไชโย ผู้ใหญ่บ้าน 091-709-5458  
 2  นายจรัญ ปัญญาประสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน

 090-8054834

093-2650318

 
 3 นายผล สมสี ผู้ใหญ่บ้าน  095-6781952  
 4 นายสมคิด ตาสี ผู้ใหญ่บ้าน

093-2735149

064-2525469

097-9456589

 
5 นายสิทธิพงษ์ ปานคำ ผู้ใหญ่บ้าน 098-7927553  
 6  นางอุษณีกรณ์ จันทร์บ่อโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน  097-0164277  
 7  นายบุญล้ำ  ทิพโสต ผู้ใหญ่บ้าน 087-1950036  
 นางทับทิม ยวนแห่ว ผู้ใหญ่บ้าน 086-2103192  
 9 นายเดช  สุทธิ  ผู้ใหญ่บ้าน

093-2891633

095-6436527

 
 10 นายบุญเรือง โสคำภา กำนัน  091-8412891  
 11  นายบุญส่ง สุทธิ ผู้ใหญ่บ้าน

085-7276085

086-4238755

 
12  นายณรงค์ศักดิ์ ดวงตานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 089-9004802  
 13  นายสมนึก  เย็นขัน ผู้ใหญ่บ้าน  096-5074057  
14
นายปัญญพัตร์ ศรีบุญ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 089-9918783 ม.13
15 นายวีระพงษ์ นนทะโคตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 061-353-8119 ม.11
16 นายชายยง  คำอุ้ย ผช.ผญบ. 096-954-0029 ม.7
         

 

4 พฤศจิกายน 2563

[เครื่องราชอิสริยาภรณ์]
เครื่องราช
อิสริยาภรณ์
[ลิ้งค์น่าสนใจ]
public อุทธาหรณ์คดีปกครอง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
folder ข่าวสารสาธารณภัย