messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ public ร้องเรียนการทุจริต
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
folder ลุงม่วงปราชญ์ชาวบ้าน
ลุงม่วง ตาสี คนต้นแบบของบ่อโพธิ์
ลุงม่วง ตาสี เกิดวันที่ 15 มกราคม 2490 จบการศึกษาระดับ มศ.5 อาชีพเกษตรกรที่อยู่ 173 หมู่ 6 บ้านเนินสวรรค์ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ความภูมิใจ 1.ได้เข้าเฝ้าพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อรับเกียรติบัตรพร้อมโล่ ณ สวนจิตรดา ปี 2546 2.ได้รับเกียรติบัตร พร้อมโล่ จากหนังสือพิมพ์ผู้นำ 3.ได้รับเกียรติบัตพร้อมโล่ จากหนังสือพิมพ์ข่าวธุรกิจ ลุงม่วง ตาสี เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียน บ่อโพธิ์วิทยา เป็นคนในท้องถิ่นที่มีความสามารถ ท่านเป็นผู้นำในการทำเกษตรโดย ใช้เกษตรอินทรีย ์ ไม่พึ่งสารเคมี ได้รับเกียรติบัตร รางวัลยกย่องมากมาย และยังเป็น วิทยากรให้กับ หน่วยงานต่าง ๆ เป็นประจำ ไม่ว่าจะในจังหวัดพิษณุโลกหรือ จังหวัดอื่น ๆ รวมทั้งโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา ท่านได้แวะเวียนมา ให้ความรู้กับนักเรียน เป็นประจำ ภายในบริเวณบ้านของท่านร่มรื่นไปด้วย ผลผลิตที่ผลิดอก ออกผล โดยไม่พึ่ง สารเคมี ท่านได้เดินตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ที่มา : http://www.bophowit.com/L_m.html
ภาพ


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)