folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ volume_down ศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง อบต.บ่อโพธิ์ info โครงการอนุรักษ์พันธูกรมมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
:: พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847 :: หากต้องการประสงค์จะติดต่อราชการกรุณาติดต่อ หมายเลข 089-938-8842 ค่ะ :: ติดตามข่าวสารของ อบต.บ่อโพธิ์ ท่านสามารถกดติดตามได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/prboepho/

[ผู้บริหาร]
ผู้บริหารองค์กร
นายบวรนันท์ ทองพนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-878-8241
นายบวรนันท์ ทองพนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-878-8241
E-mail
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 94
folder ลุงม่วงปราชญ์ชาวบ้าน
ลุงม่วง ตาสี คนต้นแบบของบ่อโพธิ์
ลุงม่วง ตาสี เกิดวันที่ 15 มกราคม 2490 จบการศึกษาระดับ มศ.5 อาชีพเกษตรกรที่อยู่ 173 หมู่ 6 บ้านเนินสวรรค์ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ความภูมิใจ 1.ได้เข้าเฝ้าพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อรับเกียรติบัตรพร้อมโล่ ณ สวนจิตรดา ปี 2546 2.ได้รับเกียรติบัตร พร้อมโล่ จากหนังสือพิมพ์ผู้นำ 3.ได้รับเกียรติบัตพร้อมโล่ จากหนังสือพิมพ์ข่าวธุรกิจ ลุงม่วง ตาสี เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียน บ่อโพธิ์วิทยา เป็นคนในท้องถิ่นที่มีความสามารถ ท่านเป็นผู้นำในการทำเกษตรโดย ใช้เกษตรอินทรีย ์ ไม่พึ่งสารเคมี ได้รับเกียรติบัตร รางวัลยกย่องมากมาย และยังเป็น วิทยากรให้กับ หน่วยงานต่าง ๆ เป็นประจำ ไม่ว่าจะในจังหวัดพิษณุโลกหรือ จังหวัดอื่น ๆ รวมทั้งโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา ท่านได้แวะเวียนมา ให้ความรู้กับนักเรียน เป็นประจำ ภายในบริเวณบ้านของท่านร่มรื่นไปด้วย ผลผลิตที่ผลิดอก ออกผล โดยไม่พึ่ง สารเคมี ท่านได้เดินตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ที่มา : http://www.bophowit.com/L_m.html
ภาพ

[เครื่องราชอิสริยาภรณ์]
เครื่องราช
อิสริยาภรณ์
[ลิ้งค์น่าสนใจ]
public อุทธาหรณ์คดีปกครอง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
folder ข่าวสารสาธารณภัย