info_outline ข้อมูลการติดต่อ
:: พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847 :: หากต้องการประสงค์จะติดต่อราชการกรุณาติดต่อ หมายเลข 089-938-8842 ค่ะ :: ติดตามข่าวสารของ อบต.บ่อโพธิ์ ท่านสามารถกดติดตามได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/prboepho/


[ผู้บริหาร]
ผู้บริหารองค์กร
นางเทียมตา พรมรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นางเทียมตา พรมรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 53
เมื่อวาน 223
เดือนนี้ 3,159
เดือนที่แล้ว 7,624
ทั้งหมด 31,168

folder $ลุงม่วงปราชญ์ชาวบ้าน

ลุงม่วง

 

ลุงม่วง ตาสี คนต้นแบบของบ่อโพธิ์

 ลุงม่วง ตาสี
           เกิดวันที่ 15 มกราคม 2490 จบการศึกษาระดับ มศ.5 อาชีพเกษตรกรที่อยู่ 173 หมู่ 6
บ้านเนินสวรรค์ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
                 ความภูมิใจ 
1.ได้เข้าเฝ้าพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อรับเกียรติบัตรพร้อมโล่ ณ สวนจิตรดา ปี 2546
2.ได้รับเกียรติบัตร พร้อมโล่ จากหนังสือพิมพ์ผู้นำ
3.ได้รับเกียรติบัตพร้อมโล่ จากหนังสือพิมพ์ข่าวธุรกิจ
           ลุงม่วง ตาสี เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียน
บ่อโพธิ์วิทยา เป็นคนในท้องถิ่นที่มีความสามารถ ท่านเป็นผู้นำในการทำเกษตรโดย
ใช้เกษตรอินทรีย ์ ไม่พึ่งสารเคมี ได้รับเกียรติบัตร รางวัลยกย่องมากมาย และยังเป็น
วิทยากรให้กับ หน่วยงานต่าง ๆ เป็นประจำ ไม่ว่าจะในจังหวัดพิษณุโลกหรือ
จังหวัดอื่น ๆ รวมทั้งโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา ท่านได้แวะเวียนมา ให้ความรู้กับนักเรียน
เป็นประจำ
        ภายในบริเวณบ้านของท่านร่มรื่นไปด้วย ผลผลิตที่ผลิดอก ออกผล โดยไม่พึ่ง
สารเคมี ท่านได้เดินตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

ที่มา : http://www.bophowit.com/L_m.html

 

27 ตุลาคม 2562
$ลุงม่วงปราชญ์ชาวบ้าน

ลุงม่วง

 

ลุงม่วง ตาสี คนต้นแบบของบ่อโพธิ์

 ลุงม่วง ตาสี
           เกิดวันที่ 15 มกราคม 2490 จบการศึกษาระดับ มศ.5 อาชีพเกษตรกรที่อยู่ 173 หมู่ 6
บ้านเนินสวรรค์ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
                 ความภูมิใจ 
1.ได้เข้าเฝ้าพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อรับเกียรติบัตรพร้อมโล่ ณ สวนจิตรดา ปี 2546
2.ได้รับเกียรติบัตร พร้อมโล่ จากหนังสือพิมพ์ผู้นำ
3.ได้รับเกียรติบัตพร้อมโล่ จากหนังสือพิมพ์ข่าวธุรกิจ
           ลุงม่วง ตาสี เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียน
บ่อโพธิ์วิทยา เป็นคนในท้องถิ่นที่มีความสามารถ ท่านเป็นผู้นำในการทำเกษตรโดย
ใช้เกษตรอินทรีย ์ ไม่พึ่งสารเคมี ได้รับเกียรติบัตร รางวัลยกย่องมากมาย และยังเป็น
วิทยากรให้กับ หน่วยงานต่าง ๆ เป็นประจำ ไม่ว่าจะในจังหวัดพิษณุโลกหรือ
จังหวัดอื่น ๆ รวมทั้งโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา ท่านได้แวะเวียนมา ให้ความรู้กับนักเรียน
เป็นประจำ
        ภายในบริเวณบ้านของท่านร่มรื่นไปด้วย ผลผลิตที่ผลิดอก ออกผล โดยไม่พึ่ง
สารเคมี ท่านได้เดินตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

ที่มา : http://www.bophowit.com/L_m.html

 

27 ตุลาคม 2562

[เครื่องราชอิสริยาภรณ์]
เครื่องราช
อิสริยาภรณ์
[ลิ้งค์น่าสนใจ]
public อุทธาหรณ์คดีปกครอง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
folder ข่าวสารสาธารณภัย