องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
folder บันทึกการประชุมสภา
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยวิสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยวิสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยวิสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยวิสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยวิสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยวิสามัญประจำปี 2563สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file บันทึกประชุมสภาฯ ปี62 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ลว. 14 พ.ย. 62 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
insert_drive_file บันทึกประชุมสภาฯ ปี62 สมัยวืสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ลว. 18 มิ.ย. 62 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289
insert_drive_file บันทึกประชุมสภาฯ ปี62 สมัยวืสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ลว. 13 มิ.ย. 62 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file บันทึกประชุมสภาฯ ปี62 สมัยสามัญ สมัย 2 ครั้งที่ 1 ลว.19 เม.ย. 62 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300
insert_drive_file บันทึกประชุมสภาฯ ปี62 สมัยสามัญ สมัย 1 ครั้งที่ 1 ลว.12 ก.พ.62 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2