info_outline ข้อมูลการติดต่อ volume_down ศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง อบต.บ่อโพธิ์
:: พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847 :: หากต้องการประสงค์จะติดต่อราชการกรุณาติดต่อ หมายเลข 089-938-8842 ค่ะ :: ติดตามข่าวสารของ อบต.บ่อโพธิ์ ท่านสามารถกดติดตามได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/prboepho/

[ผู้บริหาร]
ผู้บริหารองค์กร
อยู่ระหว่างเลือกตั้ง
-
โทร : -
อยู่ระหว่างเลือกตั้ง
-
โทร : -

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 27
folder บันทึกการประชุมสภา
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยวิสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยวิสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยวิสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยวิสามัญประจำปี 2563สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file บันทึกประชุมสภาฯ ปี62 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ลว. 14 พ.ย. 62 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file บันทึกประชุมสภาฯ ปี62 สมัยวืสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ลว. 18 มิ.ย. 62 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file บันทึกประชุมสภาฯ ปี62 สมัยวืสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ลว. 13 มิ.ย. 62 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file บันทึกประชุมสภาฯ ปี62 สมัยสามัญ สมัย 2 ครั้งที่ 1 ลว.19 เม.ย. 62 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file บันทึกประชุมสภาฯ ปี62 สมัยสามัญ สมัย 1 ครั้งที่ 1 ลว.12 ก.พ.62 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
insert_drive_file บันทึกจัดทำร่างแผน 4 ปี 61-64 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 178 |
insert_drive_file บันทึกประชุมสภาฯ ปี61 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ลว. 15 สิงหาคม 61 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file บันทึกประชุมสภาฯ ปี61 สมัยวิสามัญ สมัย 1 ครั้งที่ 1 2561 ลว. 26 ก.ค. 61 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file บันทึกประชุมสภาฯ ปี61 สมัยสามัญ สมัย 2 ครั้งที่ 2 ลว.11 เม.ย. 61 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 171 |
insert_drive_file บันทึกประชุมสภาฯ ปี61 สมัยสามัญ สมัย 2 ครั้งที่ 1 ลว.9 เม.ย. 61 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file บันทึกประชุมสภาฯ ปี61 สมัยสามัญ สมัย 1 ครั้งที่ 1 ลว.15 ก.พ.61 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file บันทึกประชุมสภาฯ ปี60 สมัยสามัญ สมัย 1 ครั้งที่ 1 ลว.15 ก.พ.61 ชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 161 |
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2
[เครื่องราชอิสริยาภรณ์]
เครื่องราช
อิสริยาภรณ์
[ลิ้งค์น่าสนใจ]
public อุทธาหรณ์คดีปกครอง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
folder ข่าวสารสาธารณภัย