องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info โครงการอนุรักษ์พันธูกรรมพืชฯ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
volume_down ศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง อบต.บ่อโพธิ์
insert_drive_file แบบแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
photo ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. ส.ถ. 4/4 4/5 เขตเลือกตั้งที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
photo ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. ส.ถ. 4/4 4/5 เขตเลือกตั้งที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
photo ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. ส.ถ. 4/4 4/5 เขตเลือกตั้งที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
photo ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. ส.ถ. 4/4 4/5 เขตเลือกตั้งที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
photo ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. ส.ถ. 4/4 4/5 เขตเลือกตั้งที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
photo ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. ส.ถ. 4/4 4/5 เขตเลือกตั้งที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
photo ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. ส.ถ. 4/4 4/5 เขตเลือกตั้งที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
photo ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. ส.ถ. 4/4 4/5 เขตเลือกตั้งที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
photo ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. ส.ถ. 4/4 4/5 เขตเลือกตั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
photo ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. ส.ถ. 4/4 4/5 เขตเลือกตั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
photo ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. ส.ถ. 4/4 4/5 เขตเลือกตั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
photo ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. ส.ถ. 4/4 4/5 เขตเลือกตั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
photo ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. ส.ถ. 4/4 4/5 เขตเลือกตั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
photo ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต. ส.ถ. ผถ. 4/4 4/5 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ผ.ถ. 4/1 และ หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาช poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ส.ถ. 4/1 และ หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาช poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.บ่อโพธิ์ ให้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ผ.ถ. 1/1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2