info_outline ข้อมูลการติดต่อ
:: พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847 :: หากต้องการประสงค์จะติดต่อราชการกรุณาติดต่อ หมายเลข 089-938-8842 ค่ะ :: ติดตามข่าวสารของ อบต.บ่อโพธิ์ ท่านสามารถกดติดตามได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/prboepho/

[ผู้บริหาร]
ผู้บริหารองค์กร
นางเทียมตา พรมรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นางเทียมตา พรมรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 80
เดือนนี้ 5,280
เดือนที่แล้ว 11,302
ทั้งหมด 55,550

group คำสั่งและประกาศบริหารงานบุคคล
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานสว่นตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file นโยบายโครงสร้างการบริหารงานบุคล การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file คำสั่งการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการ
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ หน้าที่ภายในสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file คำสั่ง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและอำนาจหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file คำสั่ง มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file คำสั่ง การแบ่งงานและการหมายหน้าที่ภายในกองคลัง
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file คำสั่ง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชกานแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file คำสั่ง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งและแ่ต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file คำสั่ง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file คำสั่ง เปลี่ยนแปลงคำสั่งและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file การกำหนดสมรรถนะครู poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
description แผนพัฒนาบุคลากร 2562-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8]
insert_drive_file วางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2
[เครื่องราชอิสริยาภรณ์]
เครื่องราช
อิสริยาภรณ์
[ลิ้งค์น่าสนใจ]
public อุทธาหรณ์คดีปกครอง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
folder ข่าวสารสาธารณภัย