องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
folder คู่มือประชาชน
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
description บำเหน็จบำนาญลูกจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 361
photo ทะเบีนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 363
photo ทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 382
find_in_page ทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 356
description การรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 396
description ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 373
description ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 397
description การขออนุญาดัดแปลงอาคารหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 379
description การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 380
description การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 404
description การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 381
description การขอต่อใบอนุญาติก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 407
insert_drive_file คู่มือประชาชนตำบลบ่อโพธิ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 367
insert_drive_file มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347
insert_drive_file ประกาศคู่มือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1