องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
folder คู่มือการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
find_in_page คู่มือปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
find_in_page คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเลื่อนขั้นเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file คู่มือสรุปความรู้เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานควบคุมภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
find_in_page คู่มือปฏิบัติงาน การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
insert_drive_file มติ ก.อบต.กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 595
insert_drive_file คู่มือ การขอรับข้อมูลข่าวสาร ของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1