องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ public ร้องเรียนการทุจริต
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
folder คู่มือการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
find_in_page คู่มือปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
find_in_page คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเลื่อนขั้นเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file คู่มือสรุปความรู้เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานควบคุมภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
find_in_page คู่มือปฏิบัติงาน การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
insert_drive_file มติ ก.อบต.กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 668
insert_drive_file คู่มือ การขอรับข้อมูลข่าวสาร ของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)