องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ public ร้องเรียนการทุจริต
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
folder ประกาศสภาฯ
insert_drive_file การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปัี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 375
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)