องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
folder ประกาศสภาฯ
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 320
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัย สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัย สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1