องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info โครงการอนุรักษ์พันธูกรรมพืชฯ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ราย 6 เดือน ต.ค.64 - มี.ค.65) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 เดือน ต.ค.63 - มี.ค.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file รายงานแผนการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
find_in_page แผนการดำเนินงานประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 269
find_in_page แผนการดำเนินงานประจำปี 2561 (24 ตุลาคม 2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 287
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1