องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
folder KM-หน่วยงาน
insert_drive_file องค์ความรู้ ค่าเช่าบ้าน กรมบัญชีกลาง พฤศจิกายน 2556, poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview174
insert_drive_file คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview312
insert_drive_file การใช้คำว่า รักษาราชการแทน กับรักษาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview310
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จ.พิษณุโลก หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างฉบับที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview537
insert_drive_file หารือการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9