องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะตามโครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในบ้านเรือนและชุมชน

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก /// พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847

ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางเทียมตา พรมรักษา)
นายก อบต.บ่อโพธิ์

(นายนเรศ อ่อนอ้าย)
ปลัด อบต.บ่อโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะตามโครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในบ้านเรือนและชุมชน
ผู้โพส : ผู้ดูแลระบบ
×