ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก /// พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847 /// ขณะนี้ระบบโทรศัพท์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์เกิดขัดข้อง หากต้องการประสงค์จะติดต่อราชการกรุณาติดต่อ หมายเลข 089-938-8842

ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางเทียมตา พรมรักษา)
นายก อบต.บ่อโพธิ์

(นายนเรศ อ่อนอ้าย)
ปลัด อบต.บ่อโพธิ์

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการ กระเป๋ารีไซเคิลจากซองกาแฟ
ผู้โพส : admin
โครงการหมู่บ้านต้นแบบในการยริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะ 18 ก.ค.61 ณ โรงเรียนชุมชน17บ้านนาตาดี
ผู้โพส : ผู้ดูแลระบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะตามโครงการ...
ผู้โพส : ผู้ดูแลระบบ
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1