ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก /// พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847 /// ขณะนี้ระบบโทรศัพท์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์เกิดขัดข้อง หากต้องการประสงค์จะติดต่อราชการกรุณาติดต่อ หมายเลข 089-938-8842

ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางเทียมตา พรมรักษา)
นายก อบต.บ่อโพธิ์

(นายนเรศ อ่อนอ้าย)
ปลัด อบต.บ่อโพธิ์

สนง-คกก-กระจายอำนาจ


ตัวอย่างลิงค์
- เมนูขนาดใหญ่
ชื่อบรรทัด 1
ชื่อเมนูบันทัด 2

- เมนูธรรมดา
สนง-คกก-กระจายอำนาจ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
เครื่องราช
อิสริยาภรณ์