แบบสำรวจความพึงพอใจต่อหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก /// พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847

ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางเทียมตา พรมรักษา)
นายก อบต.บ่อโพธิ์

(นายนเรศ อ่อนอ้าย)
ปลัด อบต.บ่อโพธิ์

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อหน่วยงาน


ตัวอย่างลิงค์
- เมนูขนาดใหญ่
แบบสำรวจ
ความพึงพอใจ

- เมนูธรรมดา
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อหน่วยงาน