ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก /// พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847 /// ขณะนี้ระบบโทรศัพท์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์เกิดขัดข้อง หากต้องการประสงค์จะติดต่อราชการกรุณาติดต่อ หมายเลข 089-938-8842

ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางเทียมตา พรมรักษา)
นายก อบต.บ่อโพธิ์

(นายนเรศ อ่อนอ้าย)
ปลัด อบต.บ่อโพธิ์

การติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
115 ม.2 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
สายด่วนผู้บริหาร : 084-818-8847
โทร:0-5500-9809 โทรสาร: 0-5500-9809 ต่อ 18
มือถือ : 089-9388842
E-mail: boepho@gmail.com /6650209@dla.go.th
LINE ID: boepho

25 มิถุนายน 2562

การติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
115 ม.2 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
สายด่วนผู้บริหาร : 084-818-8847
โทร:0-5500-9809 โทรสาร: 0-5500-9809 ต่อ 18
มือถือ : 089-9388842
E-mail: boepho@gmail.com /6650209@dla.go.th
LINE ID: boepho

25 มิถุนายน 2562