ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก /// พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847 /// ขณะนี้ระบบโทรศัพท์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์เกิดขัดข้อง หากต้องการประสงค์จะติดต่อราชการกรุณาติดต่อ หมายเลข 089-938-8842

ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางเทียมตา พรมรักษา)
นายก อบต.บ่อโพธิ์

(นายนเรศ อ่อนอ้าย)
ปลัด อบต.บ่อโพธิ์

equalizer ข้อมูลการสถิติ

ข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริต

ยังไม่มีข้อมูลการร้องเรียน

25 มิถุนายน 2562

ข้อมูลผู้มาใช้บริการด้านสังคมสงเคราะห์

 

ข้อมูลผู้มารับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน  2562

ข้อมูลผู้มาใช้บริการ จำนวน หมายเหตุ
การรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 65 ราย  
การรับลงทะเยีนผู้สูงอายุ 97 ราย ใหม่
การรับลงทะเบียนคนพิการ 41 ราย  

 

25 มิถุนายน 2562
ข้อมูลการสถิติ

ข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริต

ยังไม่มีข้อมูลการร้องเรียน

25 มิถุนายน 2562

ข้อมูลผู้มาใช้บริการด้านสังคมสงเคราะห์

 

ข้อมูลผู้มารับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน  2562

ข้อมูลผู้มาใช้บริการ จำนวน หมายเหตุ
การรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 65 ราย  
การรับลงทะเยีนผู้สูงอายุ 97 ราย ใหม่
การรับลงทะเบียนคนพิการ 41 ราย  

 

25 มิถุนายน 2562