ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก /// พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847 /// ขณะนี้ระบบโทรศัพท์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์เกิดขัดข้อง หากต้องการประสงค์จะติดต่อราชการกรุณาติดต่อ หมายเลข 089-938-8842

ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางเทียมตา พรมรักษา)
นายก อบต.บ่อโพธิ์

(นายนเรศ อ่อนอ้าย)
ปลัด อบต.บ่อโพธิ์

folder บันทึกการประชุมสภา
บันทึกจัดทำร่างแผน 4 ปี 61-64 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 10 |
บันทึกประชุมสภาฯ ปี61 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ลว. 15 สิงหาคม 61
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 11 |
บันทึกประชุมสภาฯ ปี61 สมัยวิสามัญ สมัย 1 ครั้งที่ 1 2561 ลว. 26 ก.ค. 61
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 9 |
บันทึกประชุมสภาฯ ปี61 สมัยสามัญ สมัย 2 ครั้งที่ 2 ลว.11 เม.ย. 61
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 10 |
บันทึกประชุมสภาฯ ปี61 สมัยสามัญ สมัย 2 ครั้งที่ 1 ลว.9 เม.ย. 61
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 10 |
บันทึกประชุมสภาฯ ปี61 สมัยสามัญ สมัย 1 ครั้งที่ 1 ลว.15 ก.พ.61
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 11 |
บันทึกประชุมสภาฯ ปี60 สมัยสามัญ สมัย 1 ครั้งที่ 1 ลว.15 ก.พ.61 ชั่วคราว
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 11 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1